TARA: Castile Soap - Xà phòng CASTILE- xà phòng lỏng castile lenworths ,Bạn có thể tham khảo cách làm trên trang wiki how (link: Make-Liquid-Castile-Soap ). Và lưu ý rằng đây là cách làm xà phòng castile dạng lỏng (nên bạn dùng KOH thay vì NaOH thông thường nhé), có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày.TARA: Castile Soap - Xà phòng CASTILEBạn có thể tham khảo cách làm trên trang wiki how (link: Make-Liquid-Castile-Soap ). Và lưu ý rằng đây là cách làm xà phòng castile dạng lỏng (nên bạn dùng KOH thay vì NaOH thông thường nhé), có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày.TARA: Castile Soap - Xà phòng CASTILE

Bạn có thể tham khảo cách làm trên trang wiki how (link: Make-Liquid-Castile-Soap ). Và lưu ý rằng đây là cách làm xà phòng castile dạng lỏng (nên bạn dùng KOH thay vì NaOH thông thường nhé), có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Contact the supplier