So tay pha che hoa chat - SlideShare- công thức xà phòng trộm tay ,May 21, 2013·So tay pha che hoa chat 1. I H C CÔNG NGH NG NAI1PHA CH HÓA CH TI. Các công th c v n ng :1. N ng mol ( mol/l, M):- Là s mol ch t tan có trong m t ơn v th tích dung d ch. N ng molthay i theo nhi t .s mol ch t tan (n)CM = ( ơn v mol/l, mmol/l )th tích dung d ch (v)2.So tay pha che hoa chat - SlideShareMay 21, 2013·So tay pha che hoa chat 1. I H C CÔNG NGH NG NAI1PHA CH HÓA CH TI. Các công th c v n ng :1. N ng mol ( mol/l, M):- Là s mol ch t tan có trong m t ơn v th tích dung d ch. N ng molthay i theo nhi t .s mol ch t tan (n)CM = ( ơn v mol/l, mmol/l )th tích dung d ch (v)2.So tay pha che hoa chat - SlideShare

May 21, 2013·So tay pha che hoa chat 1. I H C CÔNG NGH NG NAI1PHA CH HÓA CH TI. Các công th c v n ng :1. N ng mol ( mol/l, M):- Là s mol ch t tan có trong m t ơn v th tích dung d ch. N ng molthay i theo nhi t .s mol ch t tan (n)CM = ( ơn v mol/l, mmol/l )th tích dung d ch (v)2.

Contact the supplier