COVID-19 awareness handwashing challenge (Ghen Cô Vy ...- rửa tay myanmar ,Apr 01, 2020·*Original song - Ghen Cô Vy 🇻🇳 *Original choreography - Quang Đăng 🇻🇳 *Handwashing demonstration - Myanmar 🇲🇲 handwashing poem (Public health campaign) TikTo...COVID-19 awareness handwashing challenge (Ghen Cô Vy ...Apr 01, 2020·*Original song - Ghen Cô Vy 🇻🇳 *Original choreography - Quang Đăng 🇻🇳 *Handwashing demonstration - Myanmar 🇲🇲 handwashing poem (Public health campaign) TikTo...